Het beheer

Pagina

Het gebouw is in 1993 geopend en is eigendom van de PGZO (protestanten), CBC (baptisten sinds 2013 deels eigenaar), ELGA Brandpunt zuidoost (lutheranen) en als laatste een deel eigendom van de RK (de katholieken).

De beheerscomissie wordt gevormd door:
Wim Hilderink, RK, (voorzitter)
Tineke Bruggers, PGZO, (secretaris)
Sjouke vd Rij, PGZO, (penningmeester)
John Amofa, CBC, (lid DB)
Greta Zaalman, ELG, (lid DB)

Minstens zes maal per jaar is er een algemene vergadering en daarnaast nog ongeveer 15 andere vergaderingen van het dagelijks bestuur met een afvaardiging van een kerk.

Henk Kroese, PGZO
Hans van Riet, PGZO
Edith Marfo, CBC
Jennifer Reid, ELG

Ons doel is om het gebouw in goede staat te onderhouden zodat de kerken er hun diensten en vergaderingen kunnen houden. Zij overlegt met de eigenaarkerken alsook met de vaste huurderkerken over het wel en wee. Geluidsoverlast, gebruik van de spullen, toezicht op kinderen en andere regels alsook wat hun wensen zijn. Voorts stuurt de beheerscommissie de drie mensen aan die in loondienst zijn. Dat zijn Sven, Heero en Ruud. Daarnaast hebben we nog onze klusjesman Frank die slimme oplossingen bedenkt en kunnen we Henk Spruit vragen over zaken als geluid, microfoons en kerktv.

Advertenties