Kerkgemeenschappen

Pagina

Het gebouw is in 1993 geopend en is eigendom van vier kerkgenootschappen. Te weten CBC, ELG, PGZO en RK.

Ook de Kerkgenootschappen NLCCM, RPC, CCA, Bon Notisia (ZDA), PCG en TFCH hebben ook hun thuis in De Nieuwe Stad.

Perki kerkt om de maand

Christian Baptist Church (CBC) 

Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam Zuidoost (ELG)

Protestantse Gemeente Zuid-Oost (PGZO)

Rooms Katholieke Parochie “De Graankorrel” RK

Perki

Advertenties