Perki

Pagina

DSC_0479

PERKI is geen kerk, maar een vereniging van christenen die een binding met Indonesië / Indië hebben.

Men houdt kerkdiensten binnen het kader van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het zijn dus officiële ambtelijke diensten waarin ook het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop bediend mogen worden.

Er is een door de landelijke PERKI vastgestelde liturgie die geënt is op de liturgie in de Indonesische kerken. Tijdens de dienst wordt zowel van de Indonesische als van de Nederlandse taal gebruik gemaakt. Bij de liederen zijn de verzen zoveel mogelijk afwisselend in het Nederlands en het Indonesisch.

Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn (Ramah Tamah), met de bekende Indonesische hapjes. Soms is er een speciale gast uit Indonesië of iemand die iets speciaals kan vertellen.

  • PERKI Nederland streeft naar waarheid gerechtigheid, en staat daarbij in dienst van Jezus Christus. Het wil in getuigenis en in dienen werken als zout van en licht in de wereld.
  • PERKI Nederland ontwikkelt zich, gelet op de ontwikkelingen in de maatschappij, tijdig mee.
  • PERKI Nederland is er voortdurend op bedacht trouw te blijven in het geven van leiding en dienstbaar te zijn temidden van al deze veranderingen. Daarbij staat PERKI midden in de maatschappij, temidden van de volken, speciaal in de christelijke gemeenschap in Nederland.
  • PERKI wil dat alles doen samen met Nederlandse en Indonesische kerken en aanverwante organisaties in opbouw van de natie, in het verbeteren van het welzijn van de mensen en in kadervorming.
Advertenties