Protestantse Gemeente Zuidoost

Pagina

De Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost ziet zichzelf als een aanstekelijke, open geloofsgemeenschap, waar eenieder die dat wenst rust en geborgenheid vindt en toerusting ontvangt om in beweging te komen.
De gemeente heeft als hart Gods verhaal met mensen, zoals dit tot ons komt in Jezus en de Bijbel. Geïnspireerd door de Geest wil zij het geloof zichtbaar en tastbaar maken in haar eigen omgeving en in wereldwijde betrokkenheid.
Dit gebeurt in open communicatie met andere culturen en geloven. Daarbij is de gemeente betrokken op mensen in hun kwetsbaarheid en kracht.

Predikant: Ds. Justine Aalders
Kerkelijk werker: mevr. Yvonne Smit

Contact: info@pgzo.nl

Klik hier voor de Website

Advertenties